2021 03 05 08 34 04 Home

 

 

Beste bewoners en bezoekers,

Wij verstaan dat jullie enorm veel vragen hebben en doen ons uiterste best om deze te beantwoorden. Hieronder zullen wij een antwoord formuleren op enkele vaak terugkerende vragen.

UPDATE: 26-03-2021

actuele bezoekregeling (cfr.de richtlijnen van het Vlaams Agentschap):

- Elke bewoner kan 2 knuffelcontacten zien op de kamer; deze contacten mogen evenwel niet samen aanwezig zijn;

- Deze 2 contacten kunnen om de 2 weken wisselen;

- Bijkomend kan elke bewoner in open lucht 3 andere bezoekers tegelijkertijd ontmoeten, mits natuurlijk alle regels rond afstand en hygiëne worden gerespecteerd;

- Aangezien er 2 contacten blijven, die op de kamer kunnen komen, vallen de cafetaria-bezoeken weg.

- De bezoekuren blijven voorlopig dezelfde :

o 10.00u-11.00u

o 13.30u-16.30u

De instelling is tot heden gespaard gebleven van een besmetting, en daarvoor willen we nogmaals iedereen die hier aan heeft meegewerkt uitdrukkelijk danken: bewoners, familie, bezoek en de volledige personeelsequipe.

Uitzonderingen in specifieke situaties kunnen – na overleg – toegestaan worden. Maar om een onoverzichtelijke situatie te voorkomen, kan dit slechts uitzonderlijk.

 Bezoekers die zich niet houden aan de regels, zullen worden aangesproken en desgevallend de toegang tot de instelling al dan niet tijdelijk worden ontzegd

U ZAL ALTIJD PERSOONLIJK GECONTACTEERD WORDEN INDIEN DE TOESTAND VAN UW FAMILIELID SIGNIFICANT VERANDERT (voorbeeld koorts, in isolatie geplaatst, algemene achteruitgang, etc)

Wij vragen nogmaals aandacht voor goede persoonlijke hygiëne:

  • Handhygiëne: elke bezoeker dient vooraf aan het bezoek en ook na het bezoek, de handen te ontsmetten.
  • Voor bezoekers blijft de verplichting tot het dragen van een mondneusmasker op de ganse campus en ook in het gebouw.
  • De bewoner dient continu een mondmasker te dragen als er bezoek op de kameris.
  • De onderlinge afstand die minimaal moet gerespecteerd worden bedraagt 1.5 m
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afgesloten vuilbak.
  • Hoest of nies in je elleboogholte, indien je geen zakdoek bij hebt.
  • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.

ACTIVITEITENKALENDER

Dahlia

Dahlia vorige weekDahlia komende week

Jasmijn

JasmijnJasmijn

Zonnebloem

ZonnebloemZonnebloem

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail